Bài Viết Diễn Đàn Bởi GCD2

Những bài viết tại Diễn Đàn mới nhất của GCD2
Giải thik về vụ "scandal" của ta ngày hôm qua (mong chấp sự từ từ hãy cho ta ra đảo)
Hỏi nhẹ về ba cái bảng xếp hạng nha!
Ta đã trở về đất liền và đang có rất nhiều câu hỏi mong được giải đáp.