Những Truyện Phụ Trách Bởi Fuly

Truyện Mới Nhất Phụ Trách Bởi Fuly
Cổ Chân Nhân (Dịch - VIP)
Thánh Khư (Dịch - VIP)
Phế Căn Vô Địch (Dịch)
Đạo Quân (Dịch - Hoàn)
Hoàn Thành
Ngày Tàn Của Thế Giới (Bản dịch)
Ác Ma Doanh Địa (Dịch Hoàn)
Hoàn Thành
Cung Nữ Thượng Vị Ký (Bản dịch)
Hoàn Thành
Hậu Cung Như Ý Truyện " Quyển 1"
Ly Hôn: Cô Dâu Tái Giá
Hoàn Thành
Tu La Vũ Thần (Dịch)
Phản Phái Hình Cảnh