Nhật Ký Hoạt Động Của Dovantangxyz

Nhật Ký Hoạt Động Của Dovantangxyz
trả lời diễn đàn Cần giúp đỡ
+10
viết bài diễn đàn Cần giúp đỡ
+15
trả lời diễn đàn Cần tìm truyện
+10
viết bài diễn đàn Maphap
+15
đồng ý với đề cử của MinhAri trong Đỉnh Cấp Lưu Manh
đồng ý với đề cử của Quỷ-Vô-Diện trong Đỉnh Cấp Lưu Manh