Nhật Ký Hoạt Động Của DâmUyThiênHạ

Nhật Ký Hoạt Động Của DâmUyThiênHạ
bình truyện Đế Võ Đan Tôn
+5
gửi cảm xúc Thích trong truyện Đế Võ Đan Tôn
tu luyện bằng LT: 1500XP
gửi cảm xúc Thích trong truyện Háo Sắc Kiếm Tu
gửi cảm xúc Thích trong truyện Nữ thần cướp đoạt hệ thống
tu luyện bằng LT: 1200XP
gửi cảm xúc Thích trong truyện Xuyên Qua Đấu Phá Chi Xưng Bá Thiên Hạ
tu luyện bằng LT: 1500XP
gửi cảm xúc Thích trong truyện Chư Thiên Chí Tôn
tu luyện bằng LT: 9300XP
bình truyện Kiếm Đạo Tà Tôn
+5
tu luyện bằng LT: 3900XP
gửi cảm xúc Thích trong truyện Tối Cường Chi Cuồng Bạo Thăng Cấp
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Tối Cường Chi Cuồng Bạo Thăng Cấp
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Tối Cường Chi Cuồng Bạo Thăng Cấp
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Tối Cường Chi Cuồng Bạo Thăng Cấp
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Tối Cường Chi Cuồng Bạo Thăng Cấp
gửi cảm xúc Thích trong truyện Long Sủng
gửi cảm xúc Thích trong truyện Tây Du Diễm Ký
gửi cảm xúc Thích trong truyện Hồng Hoang Liệt Diễm Chi Thần
gửi cảm xúc Thích trong truyện Hồng Hoang Liệt Diễm Chi Thần
gửi cảm xúc Thích trong truyện Cực Phẩm Xuyên Việt Hệ Thống
trả lời diễn đàn 5 cách đọc truyện Vip ko cần phải nạp tiền
+10
tu luyện bằng LT: 1500XP
tu luyện bằng LT: 1800XP
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Huyền Giới Chi Môn
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Huyền Giới Chi Môn
tu luyện bằng LT: 1200XP
bình luận diễn đàn Event trị giá 55 viên Linh Thạch
+5
tu luyện bằng LT: 1200XP
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Huyền Giới Chi Môn
trả lời diễn đàn Event trị giá 55 viên Linh Thạch
+10
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Huyền Giới Chi Môn
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Huyền Giới Chi Môn
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Huyền Giới Chi Môn
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Huyền Giới Chi Môn
tu luyện bằng LT: 2100XP
gửi cảm xúc Thích trong truyện Tiên Giới Tu Tiên
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Tiên Giới Tu Tiên
gửi cảm xúc Thích trong truyện Hokage Chi Ngân Sắc Ác Ma