Nhật Ký Hoạt Động Của DâmUyThiênHạ

Nhật Ký Hoạt Động Của DâmUyThiênHạ
bình luận diễn đàn Đề cử truyện có Fe
+5
trả lời diễn đàn Đề cử truyện có Fe
+10
đồng ý với đề cử của o0o.. trong Phá Thiên
đề cử mới truyện Phá Thiên
+10
bình truyện Phá Thiên
+5
đồng ý với đề cử của KoLove trong Phá Thiên
bình truyện Thế Giới Tiên Hiệp
+5
bình truyện Thế Giới Tiên Hiệp
+5
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Thế Giới Tiên Hiệp
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Thế Giới Tiên Hiệp
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Thế Giới Tiên Hiệp
chỉnh sửa hồ sơ