Những Truyện Phụ Trách Bởi Cẩuca

Truyện Mới Nhất Phụ Trách Bởi Cẩuca
Ngạo Thế Đan Thần (Dịch)
Quốc Vương Vạn Tuế (Dịch)
Linh Kiếm Tôn (Dịch)
Kiếm Lai (Bản Dịch)
Tôi Có Một Căn Phòng Khủng Bố (Bản Dịch)
Yêu Long Cổ Đế (Bản Dịch)
Trọng Sinh Đại Đạo Tặc (Bản Dịch)
Nghịch Thiên Tà Thần (Dịch)
Ta Có Thể Truy Tung Vạn Vật (Dịch)
Siêu Cấp Thần Y Tại Đô Thị (Dịch)
Long Thành (Dịch)
Cực Cụ Khủng Bố (Dịch)
Vạn Cổ Thần Đế
Khủng Bố Sống Lại
Pokemon Chi Niary
Võ Hiệp Huyền Huyễn Chi Phá Toái Hư Không
Võ Hiệp Chi Siêu Cấp Đại Boss
Thái Hư Thánh Tổ
Kinh Thiên Kiếm Đế
Nguyên Tôn