Nhật Ký Hoạt Động Của BangtanBoys123

Nhật Ký Hoạt Động Của BangtanBoys123
trả lời diễn đàn Câu truyện cầu truyện
+10
trả lời diễn đàn Mấy bác nghĩ thế nào về việc gắn vip truyện Việt
+10
trả lời diễn đàn Vấn đề nan giải mấy đh à
+10
trả lời diễn đàn Tìm truyện xuyên
+10
trả lời diễn đàn Thiên Địa Dị Tượng - Thế Giới Đảo Lộn - Pháp Khí Hàng Lâm
+10
trả lời diễn đàn Top Truyện Hệ Thống Hay + Review
+10
trả lời diễn đàn Cầu truyện xuyên việt
+10
trả lời diễn đàn Tìm truyện cũ
+10
trả lời diễn đàn Một chút cảm nhận về viết truyện.
+10
trả lời diễn đàn tim chuyen k nho ten
+10
trả lời diễn đàn Truyện hệ thống hay
+10
trả lời diễn đàn Lần đầu độ kiếp
+10
trả lời diễn đàn Cầu giúp đỡ về tag thể loại
+10
trả lời diễn đàn Bức xúc vcl luôn ấy
+10
bình luận diễn đàn Xin ít tên truyện hay hay về ngôn tình, cổ đại
+5
bình luận diễn đàn Cho xin tên truyện
+5
bình luận diễn đàn Cho xin tên truyện
+5
bình luận diễn đàn Xin ít tên truyện hay hay về ngôn tình, cổ đại
+5
viết bài diễn đàn Cho xin tên truyện
+15
trả lời diễn đàn Kích động nho nhỏ
+10
trả lời diễn đàn Tìm truyện zaaa
+10
trả lời diễn đàn Truyện 18+ nặng
+10
trả lời diễn đàn YY có Twitter hay không?
+10
trả lời diễn đàn Về truyện
+10
trả lời diễn đàn Xin ý kiến viết truyện
+10
bình luận diễn đàn Xin ít tên truyện hay hay về ngôn tình, cổ đại
+5
bình luận diễn đàn ĐỘ KIẾP LẠI TỚI NỮA RỒI
+5
bình luận diễn đàn Xin ít tên truyện hay hay về ngôn tình, cổ đại
+5
bình luận diễn đàn Xin ít tên truyện hay hay về ngôn tình, cổ đại
+5
viết bài diễn đàn Xin ít tên truyện hay hay về ngôn tình, cổ đại
+15
trả lời diễn đàn ĐỘ KIẾP LẠI TỚI NỮA RỒI
+10
trả lời diễn đàn Việt Nam Tu Tiên Giới
+10
trả lời diễn đàn tìm truyện đã quên
+10
trả lời diễn đàn Cần mọi người giới thiệu truyện
+10
trả lời diễn đàn Cần mọi người giới thiệu truyện
+10
bình luận diễn đàn Tấn cấp thành công !!
+5
trả lời diễn đàn Tấn cấp thành công !!
+10
bình luận diễn đàn Tìm truyện ngược, nhưng kết HE, ngược đến chết
+5
bình luận diễn đàn Truyện mới, tác giả là Bạch Trà
+5
bình luận diễn đàn Truyện sắc mới, thõa mãn thú tính của anh em đồng zâm!
+5