Nhật Ký Hoạt Động Của BụngBự

Nhật Ký Hoạt Động Của BụngBự
đề cử mới truyện Khi Bác Sĩ Mở Hack (Dịch)
+10
đồng ý với đề cử của HámThiênTàThần trong Khi Bác Sĩ Mở Hack (Dịch)
bình truyện Khi Bác Sĩ Mở Hack (Dịch)
+5
đẩy 100 KP trong Khi Bác Sĩ Mở Hack (Dịch)
xóa trả lời diễn đàn Xin mấy bộ sắc hiệp mà tả cả cảnh thịt ạ giống bộ hệ thống bắt đầu từ yêu thần ký cũng đc ạ
trả lời diễn đàn Xin mấy bộ sắc hiệp mà tả cả cảnh thịt ạ giống bộ hệ thống bắt đầu từ yêu thần ký cũng đc ạ
+10
bình luận diễn đàn Đô thị - hệ thống - hài hước kiểu mới
+5
bình luận diễn đàn Linh thạch rớt xuống có bể đầu không?
+10
bình luận diễn đàn Tại hạ xin giới thiệu một bộ truyện hệ thống thể loại mới! Mong các đh vào ủng hộ ạ!
+10
trả lời diễn đàn Tại hạ xin giới thiệu một bộ truyện hệ thống thể loại mới! Mong các đh vào ủng hộ ạ!
+20
trả lời diễn đàn Linh thạch rớt xuống có bể đầu không?
+20
bình truyện Vạn Giới Đại Lão Đều Là Đồ Đệ Của Ta
+5
bình luận diễn đàn Đô thị - hệ thống - hài hước kiểu mới
+10
bình truyện Đô Thị: Bắt Đầu Tố Cáo Tội Phạm Truy Nã
+5
bình truyện Tuyệt thế thiên tài hệ thống
+5
bình luận diễn đàn Đô thị - hệ thống - hài hước kiểu mới
+10
bình luận diễn đàn Đô thị - hệ thống - hài hước kiểu mới
+10
trả lời diễn đàn Đô thị - hệ thống - hài hước kiểu mới
+20
bình truyện Ăn Bám Chính Xác Mở Ra Phương Thức (Bản Dịch)
+5
trả lời diễn đàn Connert ở yy còn đất sống?
+10
xóa bình truyện Đô Thị: Cầu Các Ngươi , Nhanh Ngậm Miệng A
bình truyện Đô Thị: Cầu Các Ngươi , Nhanh Ngậm Miệng A
+5
trả lời diễn đàn Thiếu trách nhiệm
+10
bình truyện Bắt đầu ban thưởng 1 tòa nhà
+5
trả lời diễn đàn Ta vừa nhận được một viên linh thạch. Tìm hoài mà không thấy chỗ để cắn.
+10
bình truyện Bắt đầu ban thưởng 1 tòa nhà
+5
bình truyện Tôi Có Trò Chơi Chuyển Phát Nhanh Điên Cuồng
+5
xóa bình truyện Tôi Có Trò Chơi Chuyển Phát Nhanh Điên Cuồng
bình truyện Tôi Có Trò Chơi Chuyển Phát Nhanh Điên Cuồng
+5
bình truyện Tôi Có Trò Chơi Chuyển Phát Nhanh Điên Cuồng
+5
trả lời diễn đàn Cấp độ VIP
+10
bình luận diễn đàn Cấp độ VIP
+5
trả lời diễn đàn Truyện ra cả đống toàn để vip , mà dịch được vài chương là bỏ , sao cho đăng lên
+10
trả lời diễn đàn Cảnh giới kim đan cảnh
+10
trả lời diễn đàn Cảnh giới kim đan cảnh
+10
độ kiếp thành công Kết Đan Sơ Kỳ
tu luyện bằng LT: 900XP
bình truyện Tôi Có Trò Chơi Chuyển Phát Nhanh Điên Cuồng
+5
đẩy 200 KP trong Bắt Đầu Chuyển Phát Nhanh Ban Thưởng 1 Tỷ (Dịch)
bình truyện Bắt Đầu Chuyển Phát Nhanh Ban Thưởng 1 Tỷ (Dịch)
+5