Những Truyện Dịch Bởi Anh..Ba..Lúa..Xanh

Truyện Mới Nhất Dịch Bởi Anh..Ba..Lúa..Xanh

Đại Hiệp Hồn (Dịch)


Giới thiệu: Trong chốn giang hồ, ai là người phong lưu nhất? Hoa Vân Long. T...

Chương 123 -

Trọng Sinh Biên Bất Phụ


Hắn nổi lên một tia thú tính, ôn nhu nói: “Thời điểm ngươi tự mò hạ thân không cẩn thận tự phá tr...

Chương 39 -