Bài Viết Diễn Đàn Bởi 11Độc_Hành08

Những bài viết tại Diễn Đàn mới nhất của 11Độc_Hành08
"Nhật Thiên" nghĩa là gì vậy?
Hỏi về xưng hô trong tiên hiệp