Những Đề Cử Bởi ĐoạLạcViêmQuân

Đề Cử Mới Nhất Của ĐoạLạcViêmQuân
Nhất Kiếm Độc Tôn (Bản Dịch)
90
Trọng Sinh Đại Đạo Tặc (Bản Dịch)
100
Nghịch Thiên Tà Thần (Dịch)
50
Tuyệt Thế Dược Thần (Dịch)
100
Hệ Thống: Thợ Săn Tại Dị Giới
90