Những Truyện Sáng Tác Bởi Đế_Huyết

Truyện Sáng Tác Mới Nhất Của Đế_Huyết

Sáng Tạo Cảnh Giới

Đế_Huyết Sáng tác

Sáng Tạo Cảnh Giới là bộ truyện nói về Lâm Vũ Thanh , một thanh niên sống tại Việt Nam , trong mộ...

Chương 3 -