Những Truyện Đã Đọc Của Đẹp_Trai_Vô_Lại

Đẹp_Trai_Vô_Lại đã đọc 8 truyện.
Sống Cùng Mẹ Kế Y Tá
Hậu Liệp Diễm Giang Hồ Mộng
Nữ Nhân Của Ta Ngươi Không Chọc Nổi
Thần Mộ (Tru Ma)
Ngận Thuần Ngận Ái Muội
Vạn Cổ Chí Tôn
Kiều Kiều Sư Nương
Tuyệt Thế Dược Thần