Những Truyện Đã Đọc Của ÁmHỏaMaĐế

ÁmHỏaMaĐế đã đọc 20 truyện.
Vạn Cổ Chí Tôn
Thiên Ảnh
Ma Thiên Ký
Cầu Ma
Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi
Đế Tôn
Thần Mộ ( Tru Ma ) 2
Thần Mộ (Tru Ma)
Già Thiên
Đan Thần
Băng Hỏa Ma Trù
Tinh Thần Biến
Đấu La Đại Lục
Sủng Mị
Tạo Hóa Chi Môn
Tạp Đồ
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết
Bất Hủ Phàm Nhân
Dược Thần
Đan Vũ Càn Khôn