Những Truyện Dịch Bởi ÁmHỏaMaĐế

Truyện Mới Nhất Dịch Bởi ÁmHỏaMaĐế

Hắc Ám Vương Giả (Dịch)


Tai nạn bộc phát, tận thế đến. Ngủ say trong kho đông lạnh ba trăm năm, đến lúc thức tỉnh, thế...

Chương 958 -

Sủng Thú Siêu Thần (Bản Dịch)


Có người nhìn thấy Tiểu khô lâu dùng một đao trảm sát H...

Chương 411 -

Vạn Cổ Đệ Nhất Đế (Dịch)


Cửu thiên thập địa, vạn cổ đệ nhất! Tiên đế sa cơ , từng bước một trọng sinh và tu luyện lại. ...

Hoàn thành

Truyện chất lượng cao

Cửu U Thiên Đế (Bản Dịch)


Vì đoạt được chí bảo Vạn Vật Chi Nguyên, có hy vọng xung kích Thần cảnh mà nhất đại cường giả Cửu...

Chương 17 -